{projects_name}
Project: WZC De Motten
Klant: OCMW Tongeren
Plaats: Tongeren
Indienststelling: 2014
Projectomschrijving: Vervangingsnieuwbouw Woon- en Zorgcentrum met 156 kamers en 8 kamers zelfstandig wonen en een dienstencentrum

WZC De Motten Tongeren

WZC ‘De Motten’ (vroeger St. Jacobus) sluit aan op het administratief ocmw gebouw en bevat 156 kamers,  8 kamers zelfstandig wonen en een dienstencentrum. Er zijn drie bouwlagen en een technische verdieping, over de volle zuidkant van het terrein. Een achttal woonvolumes met telkens 8 kamers aan de buitenkant (kant omgeving) clusteren zich rond een centrale bediening aan de binnenkant (kant binnentuin). Aan de Dijk werd perspectief gecreëerd dmv een bomenrij en lage beplanting bij de ‘Motmolen’. Achteraan komt een groen parkeerterrein te liggen die bedoeld is voor bezoek WZC, administratie OCMW, Velinkx en directe omgeving. Het dienstencentrum bevindt zich aan de voorkant (kant Dijk) vanwege zijn publieke functie en is afgescheiden door een plein, toegankelijk voor de brandweer. 

De personeelsparking is aan de oostkant, dicht bij de personeelsingang. Hier gebeurt ook de bevoorrading tot op een koer en een aanliggende carport. Deze zone wordt met een badgesysteem gescheiden van de publieke parking. Samen met de heer Geeraerts (Ahrom Hasselt) werd een binnenstraat gecreëerd naar de hoofdinkom van het WZC, met een doorsteek voor brandweer en voetgangers naar de Eisenhowerlaan.
Er worden duurzame en ecologisch verantwoorde materialen voorzien. De architectuur volgt de aanzet van het administratief centrum. De woongedeelten in klare buitenbepleistering, arduin, metselwerk en grijze alu-ramen, de publieke delen in verschillende kleuren baksteen, zinken grijze alu-ramen.

WZC De Motten

"acht woonvolumes clusteren zich rond de binnentuin"

WZC De Motten, Tongeren